Monthly Archives - May 2016

Quy định bảo hành sản phẩm số

Các quy định bảo hành sản phẩm tuân thủ chính sách bảo hành sản phẩm của nhà cung cấp Vui lòng liên hệ tới văn phòng công ty khi bạn có yêu cầu về bảo hành sản phẩm. CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC ETA Địa chỉ : Phòng 201 tòa nhà F5 – Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại : 0243 990 8038 – 0246 327 8333

Read more...