Uncategorized

Hướng dẫn điều chỉnh ca máy theo văn bản số 473/SXD-KT&VLXD tỉnh Thái Nguyên

Ngày 28/3/2018 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 473/SXD-KT&VLXD về việc hướng dẫn điều chỉnh ca máy thi công và phương pháp bù trừ chi phí nhiên liệu trong dự toán công trình. Căn cứ theo văn bản này thì một số giá ca máy của các loại ô tô vận tải thùng từ 5 tấn đến 20 tấn và ô tô tự đổ từ 5 tấn đến 27 tấn bị tính sai nhiên [...]

Read more...